Feil og uhell ved norske sykehus

Slik kommer landets 45 somatiske og psykiatriske sykehus ut i fylkeslegenes rapportering til Helsetilsynet. "Avvik" betyr at fylkeslegene mener loven er brutt på sykehuset. "Merknader" er mindre alvorlige, men likevel kritikkverdige forhold.