Over og ut for repetisjonsøvelsen

Repetisjonsøvelser i Forsvaret kan forsvinne om tre år.