Märtha Louise æresmedlem i Kautokeino Ungkarsforening

Utenfor programmet, og utenfor formelle korrekte kanaler ble prinsesse Märtha Louise tilbudt æresmedlemskap i Kautokeino Ungkarsforening.