Mens du sover...

Trolig går 20 til 30 prosent av oss i søvne minst en gang i løpet av livet. Noen begynner også å lage mat i sovende tilstand. Og det er ikke alltid slik at den som sover, synder ikke.