Foreslår forbud mot nazistiske symboler og kjennetegn

Enhver som går rundt og "ytrer" seg ved hjelp av nazistiske symboler og kjennetegn, skal risikere bøter eller fengsel. Det foreslår en ekspertgruppe som har gransket tiltak mot nynazisme i Norge.