Nekter å kutte sosialstøtte

Sosialhjelpsklientene har det trangt nok, er budskapet fra byråd Kristin Ravnanger (KrF). Hun nekter å kutte i støtten til sosialhjelpsklienter, slik sosialministeren anbefaler.