Bygger i pakt med naturen

Husbygging er en alvorlig sak. Håkon Mol gikk et steg lenger enn folk flest. Landslagstreneren satte seg på skolebenken i et halvt år for å lære mest mulig om sunne hus.