"Blücher" kan bli delt i to

"Blücher" har sprukket på midten og står i fare for å bli delt i to, viser en inspeksjon av skipsvraket.