Helsekroner ut av vinduet

Nye medikamenter topper listen over preparater som industrien reklamerer mest for. Men de er ikke alltid best for pasienten.