- Bruk pasientmilliarden i Norge

Det blir neppe noe av den planlagte masseutsendelsen av norske pasienter til utlandet. Stortingsflertallet ønsker i stedet å behandle pasientene i Norge.