Kong Olav — såmann og folkekonge

Oslo domkirke var fylt til siste plass da kong Olav ble minnet i en gudstjeneste onsdag ettermiddag, på dagen ti år etter sin død. Blomster, levende lys, sang og musikk skapte en vakker ramme rundt minnestunden.