Orderud-saken starter 17. april

Sorenskriver Trond Våpenstad fikk det som han ville: Orderud-saken starter i Nes herredsrett uka etter påske.