Hagen vil spikre Frps rolle i regjeringsskiftet

Frp-leder Carl I. Hagen vil at det skal stå svart på hvitt at Bondevik-regjeringen er avhengig av Fremskrittspartiets støtte, og ber Stortinget vedta en formulering om dette.