Slaktar habilitetsvurderinga av Ludvigsen

To av dei fremste habilitetsekspertane i landet slaktar Justisdepartementetet sine vurderingar av fiskeriminister Svein Ludvigsen sin habilitet.