- Nær ein halv milliard for flytting

Konkurransetilsynet har rekna ut at flyttinga frå Oslo til Bergen vil innebere statsfinansielle kostnader på 193 millionar kroner. Ifølgje tilsynet vil dei samfunnsøkonomiske kostnadene bli langt høgare, nemleg 440 millionar kroner.