Dette blir billigere i 2003

Det blir høyere innslagspunkt for toppskatten, billigere brennevin og lavere årsavgift for motorsykler og campingbiler fra årsskiftet.