Aktor: - Andersen følelsesmessig avflatet

Jan Helge Andersen er en følelsesmessig avflatet person som mangler evne til innlevelse i andre menneskers følelser og situasjoner. Det gir en forklaring og gjør det lettere å forstå hva som skjedde i Baneheia 19. mai i fjor. Andersen ble ikke særlig påvirket følelsesmessig av hva som hadde skjedd, hevdet aktor, førstestatsadvokat Edward Dahl i Kristiansand byrett i formiddag.