Vil ha bybane til Fornebu

Fylkesutvalget i Akershus ønsker at det bygges en bybane til Fornebu som knyttes til jernbanen ved Lysaker og kollektivnettet i Oslo ved Skøyen.