Norge er bedt om å mekle i Sri Lanka

Utenriksminister Jan Petersen (H) bekrefter at Sri Lankas statsminister har bedt Norge gjenoppta sin rolle som fredsmekler mellom regjeringen og LTTE-geriljaen.