Ny appell om Sellafield

Miljøvernminister Børge Brende (H) appellerer på nytt til den britiske miljøvernministeren om å stanse utslipp av technetium-99 fra Sellafield.