Frp avviser SFO-forlik

SV inviterer Frp til SFO-forlik etter mønster fra barnehageforliket, men blir blankt avvist.