Har inngått forlik for 3 millioner

Staten har hittil unngått å havne i rettssak mot FN-veteraner på grunn av psykiske skader. Den tiden kan være over.