Blir ikke tatt ut av bruk

NSB har ingen planer om å ta den omstridte, automatiske rutetjenesten ut av bruk.