EU-millioner til forskning på bomiljø

Hvordan kan ungdomsgjenger komme seg bort fra kriminell aktivitet, og bli integrert i samfunnet? Har dette noe med bomiljø og boligpolitikk å gjøre? Det er ett av flere spørsmål en gruppe forskere fra åtte land skal finne ut.