- Hemmeleghald utan grunnlag

I meir enn halvtanna år heldt Forsvarsdepartementet hemmeleg at forsvarssjefen hadde fått pålegg om å søke politisk klarering av all bruk av ammunisjon som kan oppfattast som kontroversiell.