Stadig flere mobbes i skolen

Mobbing i grunnskolen økt med 70 prosent de siste seks årene, viser ny statistikk fra Senter for atferdsforskning ved Høgskolen i Stavanger.