• ILLUSTRASJONSFOTO: GORM KALLESTAD, NTB SCANPIX

Riksad­vokaten beordrer under­søkelser etter NRK-doku­mentar

Riksadvokaten har bedt Økokrim starte et forprosjekt for å undersøke om man bør etterforske lovbrudd etter NRK-dokumentaren fra norske grisefjøs.