182 grendeskoler nedlagt

182 skoler med 100 elever eller færre har blitt lagt ned fra 1997 til 2003. Det viser tall fra Utdannings— og forskningsdepartementet.