Baasland tar permisjon

Stavanger-biskopen ble tidligere i dag slått personlig konkurs.