20 prosent vikarnedgang i bygg og anlegg

Det er blitt trangere tider for bemanningsbyråene. Aktiviteten gikk ned med 2 prosent fra andre til tredje kvartal.