• STENGT: Ikke alle får besøke mødre på KK. FOTO: Tor Kristiansen

Besøksstopp på KK

Svineinfluensaepidemien får Kvinneklinikken til å innføre restriksjoner på besøk.