Ap og H leder på ny måling

Arbeiderpartiet får sin beste oppslutning på ni år med 37,4 prosent. Høyre får 20,2 prosent og går forbi Fremskrittspartiet på en måling som Sentio har laget for Dagens Næringsliv.