SAS forhandlet med krigsherrer

For å kunne fly over afghansk territorium inngikk SAS avtaler med afghanske krigsherrer på 1990-tallet.