Aker Kværner har kontrakt med Sellafield

Siden 1999 har Aker Kværner hatt kontrakter med det britiske atomanlegget Sellafield.