Asylsøkere kan bli plassert i militærleire

Utlendingsdirektoratet har et skrikende behov for flere plasser til asylsøkere og kan bli tvunget til å innlosjere søkerne i militærleire, brakkerigger og på skip.