Forsvarsministerens nye medarbeidere

Anne-Grete Strøm-Erichsen har utnevnt ny forsvarssjef og samtidig gjort tidligere leder for Brann-Bataljonen til sin nære medarbeider.