På det jevne for Hardingbanken

Sparebanken Hardanger hadde reduksjon både i driftsinntekter og driftskostnader i første kvartal.