Regjeringen vil bruke mer penger til næringsutvikling

Kommunal- og regionaldepartementet vil øke innsatsen på programsatsninger i Innovasjon Norge til 130,5 millioner kroner i år.