Fant E.coli hos to av barna

Folkehelseinstituttets laboratorium påviste lørdag bakterien E.coli 0103 i avføringen hos to av de seks barna som har vært syke med hemolytisk-uremisk syndrom (HUS).