Byråkrati til fire milliarder

Mens tallet på bønder stuper, blir det stadig flere byråkrater til å administrere dem. Uproblematisk, mener landbruksministeren.