Rådyr streik

Streiken ble rådyr for flyselskapene.