112 skal bli felles nødnummer

Regjeringen tar sikte på at det innføres ett felles nødnummer: 112.