Splittet om nye miljøavgifter

Folket er delt i synet på om vi bør øke miljøavgiftene for å få redusert bruken av bil og fly.