Undersøker om vaksinering førte til lammelse

Statens legemiddelverk undersøker om alvorlige lammelser en norsk mann har fått, er en bivirkning av vaksinen mot svineinfluensa.