Ikke utprøvd noen steder i verden

Barnevernsmodellen som Bergen Ungdomssenter og fire andre tilsvarende sentre bygger på, er ikke prøvd ut i praksis noen andre steder i verden.