Sykdomsrisikoen øker med inntil 60 prosent

Nattarbeid øker risikoen for hjerte- og karsykdommer med 30 til 60 prosent sammenliknet med dagsarbeid.