Vil følge veteraner tett

Laila Dåvøy (KrF) vil ha fem års tett medisinsk oppfølging av norske soldater etter utenlandstjeneste.