30 domstoler har meldt seg

Domstoladministrasjonen (DA) i Trondheim forteller om stor interesse for vitnestøtte-ordningen i norske domstoler.