200 norske veteraner fikk giftige tabletter

Over 200 norske veteraner fra Irak-krigen har fått i seg giftstoffer.