Bolognaprosessen: Norge nest best i Europa

Norge er nest best i Europa når det gjelder å tilrettelegge for det nye felleseuropeiske systemet for høyere utdanning, med bachelor- og mastergrader.